Безплатна Правна помощ

Предоставяне на безплатна правна помощ на лица в затруднено и неравностойно положение.
Виж правната ни програма тук

Насърчаване на предприемачеството

Борба с бедността посредством насърчаване на предприемачеството и безвъзмездно подпомагане за стартиране на собствен бизнес

Електронно правосъдие

Въвеждане и утвърждаване на принципите на електронното управление, електронното правителство и електронното правосъдие

За нас

Това е официалната страница на Сдружение „Правна помощ и електронно правосъдие“.

Ние сме сдружение с дейност в обществена полза, регистрирано в Агенцията по вписванията с ЕИК 205050991.

Нашият екип са млади, но опитни професионалисти – квалифицирани юристи и адвокати, водени от амбицията да осигуряваме  достъп до правосъдие и справедливост   на граждани в затруднено финансово положение.

Lawyer assistance

Осигуряваме безплатна консултация от адвокат по Вашия проблем, като развиваме дейност на територията на гр. София.

Използваме придобития опит и професионална експертиза за да помогнем нуждаещите се да постигнат своите цели и да разрешат проблемите си, като по този начин допринасяме за развитие и утвърждаване на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление и защита от неправомерни увреждащи действия на монополисти и трети лица.

Подкрепяме борбата с бедността посредством подпомагане и насърчаване на хора, желаещи да започнат собствен бизнес, млади предприемачи, стартиращи компании със социално значими каузи и нестопански организации.

Сред основните цели на Сдружението е да подпомага въвеждането, развитието и утвърждаването на електронно правосъдие, електронно правителство и постигане на дигитална трансформация и оптимизация на съдебно-административни системи и процеси, за благото на гражданското общество. За постигането на тази цел Сдружението подпомага граждани, организации и стартъпи с фокус върху постигането ѝ, с предоставяне на безплатни правни услуги както е описано в правната ѝ програма.

За постигането на горните цели, Сдружението

Организира събития, семинари и конференции и инициира, подкрепя и осъществява проекти, свързани с целите му;
Предоставя безплатна правна помощ на лица в затруднено финансово положение;
Подпомага лица, които създават иновации или желаят да започнат собствен бизнес чрез безвъзмездни консултации, обучения и парични дарения;
Предоставя консултантска помощ и специализирана информация на предприемачи;
Насърчава международното сътрудничество в областта на предприемачеството, науката и технологиите, като подкрепя развитието на технологии и научни иновации;

Популяризира предприемаческата култура като подпомага, насърчава, финансира, подкрепя и организира инициативи (семинари, конференции и други национални и международни срещи), представящи успешни истории и добри бизнес практики, обмен на know-how, бизнес симулации и обучения.
Подкрепя развитието на екосистема за стартиращи фирми („старт-ъпи“), в която предприемачите да намират партньори, специализирани продукти и финансиране, да обменят знания, опит и добри практики;
Разпространява и популяризира видео, аудио и писмени материали, свързани със стартирането и развитието на успешен бизнес, технологични и научни иновации, както и подпомага разпространението на знания, образование и информация за предприемачество, технологии и наука.

УСПЕШНИ ДЕЛА

0 %

ПРОВЕДЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

0 %

ДОВОЛНИ КАНДИДАТИ

0 %

СЪБРАНИ СУМИ

0 %

Запитване за консултация