Електронно правосъдие

Какво е електронно правосъдие?

„Електронно правосъдие“ може да се определи като използване на технологии, информационни и комуникационни системи за подобряване на достъпа на гражданите до правосъдие и ефективни съдебни действия, които се състоят в уреждането на спорове или налагането на наказателни санкции. Развитието на електронното правосъдие е ключов елемент в модернизацията на съдебните системи.

Достъпът до правосъдие се e превърнал във важен въпрос в много съдебни системи по света. Все по-често технологиите се възприемат като потенциален посредник за достъпа до правосъдие. Особено по отношение на подобряването на ефективността в сектора на правосъдието. Международното разпространение на информационните системи в сектора на правосъдието поставя важния въпрос за това как да бъде гарантирано качеството на услугите и сигурността.

Необходимо е използването на засилени принципи на ИТ сигурност при проектирането и прилагането на системите за информационни технологии. В тази връзка, нашите експерти разработват и планират дизайна на цялостната концепция за IT сигурност. Също така и на конкретните параметри на подходящите технически и организационни мерки за опазване интегритета на съхраняваните данни и системите. Тези данни са прилагани и използвани в сектора на правосъдието. Важно е да са защитени от неоторизиран достъп, изтриване или неоправомощено модифициране.

Основна цел на сдружението е въвеждането и утвърждаването на електронни системи, процеси и технологии в областта на правосъдието и електронното правителство. Целим постигане на дигитална трансформация, прозрачност и оптимизация на съществуващите съдебно-административни системи. Това е фактор за подобряване на достъпа до правосъдие и утвърждаване на гражданското общество.

Хората променят информационните технологии

Какво правим ние?

Във връзка с основната ни дейност, подпомагане разработката и внедряването на всички видове модерни информационни системи за управление на съдебни, административни и деловодни процеси и програми, както и консултираме по разнообразни договори за IT услуги, сред които договори за разработка на софтуер по поръчка, покупко-продажба на софтуер или хардуер,
лицензионни споразумения, договори за Софтуер-като-услуга (SaaS), договори за поддръжка, споразумения за конфиденциалност, договори за авторски права и прехвърляне/ползване на интелектуална собственост, рамкови договори; Общи условия (ОУ), защита на личните данни, кибер сигурност, учредяване, развитие и управление на IT старт-ъпи и предприемачество и други.