ЗА НАС

Нашето сдружение се състои от млади, но опитни професионалисти в областта на правото. Юристи, адвокати, които са квалифицирани и водени от амбицията да осигуряват достъп до правосъдие и справедливост на лица в затруднено финансово и неравностойно положение. Използваме опита и професионалната експертиза, за да помогнем на нуждаещите се да постигнат своите цели и да разрешат проблемите си. По този начин нашето сдружение допринася за развитие и утвърждаване на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление и защита от действия, които са неправомерни и увреждащи. Тези действия обикновено са на монополисти и трети лица.

Подкрепяме борбата с бедността, като подпомагаме и насърчаваме хората да започнат собствени бизнеси, стартъпи със социално значими каузи и нестопански организации.
Ние осъзнаваме социалната роля на предприемачеството в обществото и за това подпомагаме на развитието ѝ в нашата държава.

Сдружението има няколко основни цели. Една от тях е подпомагането на въвеждане, развитие и утвърждаване на електронно правосъдие, електронно правителство и постигане на дигитална трансформация. Оптимизацията на съдебно-административни системи и процеси, за благото на гражданското общество също е наша цел. За да се постигне тази цел, Сдружението подпомага граждани, организации и стартъпи с фокус върху постигането ѝ. Това се постига с предоставяне на безплатни правни услуги в тази сфера.

Всичките услуги, които нашето Сдружение предлага са напълно безплатни по правната програма. Ние ще Ви помогнем безвъзмездно, стига да покривате изискванията, които са споменати в „Правна програма“

01

МИСИЯ

Нашата мисия е да предоставяме на нуждаещи се лица качествени и достъпни правни услуги в областта на гражданското право, насочени в областта на защитата на човешките права и имуществените им интереси и то по един иновативен, ефективен и удобен начин.

02

ВИЗИЯ

Нашата визия е да разширяваме обхвата на правната ни помощ, с цел да достигнем до максимален брой бенефициенти, на които бихме могли да бъдем полезни.

03

ЦЕННОСТИ

Нашите ценности са откритост, ангажираност и отговорност към поставените задачи и възложените поръчки, професионализъм, опит, справедливост.

Ще ви помогнем във всяка стъпка от пътя

Защо да се консултирате с нас?

Много често се случва лица във финансови затруднения да се окажат в състояние да не могат да си позволят качествена правна помощ, поради което изпадат в риск от нарушаване на законните им права и имуществени интереси. В такива случаи, навременната консултация и ангажиране на опитен в областта юрист/адвокат може да осигури на нуждаещото се лице защита на неговите интереси и спокойствие.

Това е спокойствието, че няма да допуснат грешка или пропуск в отношенията в които навлизат, че ще постигнат своите цели, че няма да станат жертва на измама и че правата им ще бъдат защитени в максимална степен.

Мнозина граждани и начинаещи предприемачи не осъзнават или подценяват съществуващия риск и необходимостта от професионален юридически поглед върху техните работи, като често сключват договори, писани от самите тях или свалени от интернет, подписват всякакви допълнителни документи по свое усмотрение, поемайки по този начин съществени правни и финансови рискове. Практиката в такива случаи показва, че когато рискът се осъществи, обикновено е твърде късно, сложно или скъпо, а понякога и невъзможно, проблемът да бъде решен, така както би бил решен при навременна и адекватна правна оценка и съвет ПРЕДИ подписване на документите, плащането или другите предприети действия. Съветът навреме е много по-ценен от съвета пост-фактум, тъй като елиминира риска и спестява време, нерви и пари.

lawyer Sofia

нашият екип
от експерти е тук за вас

Запазете своя час за консултация сега