Правна програма

Какво представлява правната програма?

Нашата правна програма има за цел да помага на хора с нарушени основни човешки права (в затруднено материално състояние, влошен социален статус, от уязвими социални групи и т.н.), които не могат да си позволят платена юридическа услуга. Когато определените условия се покриват, нашият екип може да поеме пълно или частично разходите за правна помощ и съдействие на граждани.

Правното съдействие се изразява в консултации или процесуално представителство пред българските съдилища и други инстанции и пред Европейския съд по правата на човека и други национални и наднационални органи.

Делата и консултациите по които можете да получите безплатна правна помощ по правната програма са споменати в графа „Услуги“.

За кого е правната програма?

Освен за лица с нарушени основни човешки права в затруднено положение, правната програма е също така за лица, които искат да започнат собствен бизнес и имат добра идея, но са ограничени финансово и имат нужда от помощ.

  • Лица, които нямат възможност да заплатят на юристи за правна консултация
  • Лица с нарушени основни човешки права
  • Вашият казус е в една от сферите споменати в графа „Услуги“
  • Хора с особени случаи

 

        Правната помощ се предоставя с любезната подкрепа и съдействие на нашите партньори от Адвокатска кантора TechLex 

"Добротата на хората е най-големият закон"

Марк Тулий Цицерон

Как да се запиша за безплатна правна помощ?

Изпратете своето запитване към нас. В зависимост от конкретния случай ще Ви дадем обратна връзка, за това, дали можем да поемем финансирането на Вашето дело и дали се вписвате в нашите условия. Можете да се свържете с нас по един от следните начини:

  • Писма с искания за правно съдействие се приемат само на eлектронния адрес на Сдружението  info@dogоvor.еu. Искането следва да съдържа кратко и информативно описание на случая. Към него могат да се приложат копия от по-важни относими документи.
  • С предварително уговаряне по телефон/ имейл в офис, който се намира в гр. София, ул. Георги С. Раковски №25.

Стратегически цели на правната програма:

  • осигуряване на достъп до право за лица в уязвимо социално положение;
  • възстановяване на чувството за справедливост на гражданите и общественото доверие в правовата държава.
  • разширяване на обхвата и нивото на правна осведоменост у гражданите на Република България по въпросите на защитата на човешките права и тяхното възстановяване;