Наказателно право

Като НПО предлагаме безплатно само първата консултация по наказателноправни казуси, след което Ви насочваме към адвокат който да Ви защитава срещу съответната сума, в зависимост от сложността на случая и престъплението в което Ви обвиняват.

Нашите партньори предлагат

 

  • правна помощ и защита при полицейско и прокурорско задържане;

  • Осъществяване на защита и процесуално представителство на обвиняеми и подсъдими на досъдебното производство и в съдебната фаза;

  • Предоставяне на правна помощ при налагане на мерки за неотклонение и други мерки за процесуална принуда, както и тяхното обжалване;

  • Консултиране, преглед на документация и предоставяне на правни съвети във връзка с образувани наказателни производства;

  • Изготвяне на тъжби от пострадали от престъпления от частен характер и процесуално представителство на тъжителите в рамките на образувания наказателен процес;

  • Изготвяне и предявяване на граждански искове в наказателното производство и на молби за конституиране като частен обвинител.

"Ако имаш малко пари, започни бизнес. Ако изобщо нямаш пари, трябва да почнеш бизнес веднага"

Джон Рокфелер